drta_logo_head
jogi szolgáltatás
DÍJAZÁS

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, annak összegszerűségében minden esetben előre, egyedileg és az ügyféllel együtt állapodunk meg. Konkrét árajánlat az adott ügy megismerését követően, az ügy ismeretében adható, erre figyelemmel az ügyvédi munkadíj pontos összege az első konzultáción kerül megtárgyalásra.

Az ügyvédi munkadíj nem tartalmazza a költségeket, díjakat (pl. tulajdoni lap, térképmásolat, cégkivonat, anyakönyvi kivonat, földhivatali ig. szolg. díj, JÜB, stb.), illetékeket.

Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Tengeri Anita egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.