drta_logo_head
jogi szolgáltatás
szakterületek
Társasági jog, cégjog
 • Valamennyi cégforma (közkereseti-; betéti-; korlátolt felelősségű-; részvény-; nonprofit társaságok, egyéni cégek) alapítása, módosítása. 
 • Társasági szerződések, alapszabályok, alapító okiratok, taggyűlési, közgyűlési határozatok, elfogadó nyilatkozatok, aláírás minták, jegyzőkönyvek, üzletrész adásvételi- és részvény-átruházási szerződések, meghívók, tagjegyzékek, szervezeti és működési-, belső szabályzatok szerkesztése. 
 • Gazdasági társaságok átalakulásával, végelszámolásával, felszámolásával kapcsolatos okiratszerkesztés és ügyintézés.
Ingatlanjog
 • Ingatlanokkal kapcsolatos jogügyletek a konzultációtól az okiratszerkesztésen át az ingatlan-nyilvántartási (földhivatali) ügyintézésig. (adásvételi-, bérleti-, életjáradéki-, tartási-, ráépítési-, házassági vagyonjogi-, ajándékozási, vegyes szerződések, elővásárlási, visszavásárlási, csere, vételi opciós szerződések, jelzálog-, ingatlanon haszonélvezetet, telki szolgalmi jogot alapító szerződések, termőföld adásvételi, haszonbérleti szerződések, ingatlan átruházásokhoz kapcsolódó meghatalmazások szerkesztése, ellenjegyzése stb.)
 • Jogi tanácsadás, jogi véleményezés Eladók részére.
 • Elbirtoklással kapcsolatos megállapodások szerkesztése, ellenjegyzése, földhivatali jogi képviselet, elbirtoklással kapcsolatos bíróság előtti peres képviselet. 
 • Birtokvédelmi ügyek: jegyzői birtokvédelem iránti kérelem, illetve jogorvoslati peres képviselet, birtokvédelmi peres képviselet. 
 • Közös tulajdon megszüntetésére irányuló megállapodások szerkesztése, ellenjegyzése, vita esetén bíróság előtti peres képviselet. 
 • Társasházak, lakásszövetkezetek alapítása, így társasházi alapító okirat, lakásszövetkezeti alapszabályok készítése, módosítása, jogi képviselet ellátása építésügyi hatóságok és más hatóságok előtt, ingatlan- és cég-nyilvántartásbeli átjegyzése.
Társadalmi szervezetek joga
 • Alapítványok, egyesületek alapítása, alapító okiratok, belső szabályzatok elkészítése, teljes körű jogi képviselet az okiratszerkesztéstől a közgyűlések levezetéséig.
Követeléskezelés
 • Gazdasági társaságok és magánszemélyek képviselete nem fizető adósaikkal szemben.
   
  1. fizetési felszólítás
  2. fizetési meghagyásos eljárás
  3. peres eljárás
  4. végrehajtás
  5. csőd- és felszámolási eljárás.
Jogi képviselet polgári peres, peren kívüli eljárásokban
 • Egyeztető tárgyalások lebonyolítása peren kívül, egyezségi ajánlatok elkészítése, megszerkesztése.
 • Bíróság előtti peres jogi képviselet (a szükséges keresetlevelek, ellenkérelem, viszontkereset és egyéb perbeli beadványok elkészítése), tárgyalásokon történő részvétel.
 • Peres feleknek nyújtott jogi tanácsadás pertaktikai, pergazdaságossági döntésekben.
Munkajog
 • A munkaviszony és más munkavégzésre irányuló jogviszony keletkezésével, módosításával és megszüntetésével kapcsolatos okiratszerkesztés és jogi tanácsadás mind munkáltatók, mind munkavállalók részére.
 • Munkaügyi perekben való teljes körű jogi képviselet ellátása.
 • Jogi tanácsadás közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatban.
Ezt a honlapot a Budapesti Ügyvédi Kamarában bejegyzett Dr. Tengeri Anita egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.